Årsplanen i Tiriltoppen Barnehage omfatter perioden 2017 til 2018.  Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i ny Rammeplan og ny Barnehagelov av 2017. Nøtterøy kommune har vedtatt en kvalitetsplan for barnehagene på Nøtterøy og denne har vi knyttet oss til. I tillegg til årsplan kommer mer detaljerte planer i form av halvt-årsplan for hver avdeling.  Hver avdeling sender ut månedsplan og ukeplan på mail til alle foreldrene.

Implementering av skrive- og leseplanen i Nøtterøy kommune.

Alle barnehager og skoler på Nøtterøy har forpliktet seg til å følge Språk,-lese og skriveplanen. Målet med denne planen er å styrke språk,- lese og skriveopplæringen i kommunen. Planen skal sikre god begynneropplæring, systematisk kartlegging og beredskap for barn som strever. Planen skal skape grunnlag for gode overganger og sørge for progresjon, helhet og sammenheng i hele løpet; fra barnehage og ut grunnskolen.