Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser med Teie-skogen som nærmeste nabo. Vi har faste turdager i uken, disse bruker vi ofte i skogen hvor hver avdeling har sin faste plass. Ellers ligger barnehagen nær Teie Torv og har god bussforbindelse med Tønsberg.

Inne på barnehagens område har vi aktivitetsmuligheter av ulike slag og kan tilby barna de fleste typer terreng og lekesteder; skog, fjell, asfalt og tradisjonelle lekeapparater som husker, sandkasse, vippe og klatrestativ med sklie. Vi har også en veldig fin sykkelbarne.

I Tiriltoppen barnehage har vi grunnbemanning med èn pedagogisk leder pr. 18 barn og to assistenter på hver avdeling for barn mellom 3 og 5 år.

På avdelingen for barn mellom 0 og 3 år har vi èn pedagogisk leder/førskolelærer pr. 9 barn og to assistenter.

Etter at ny pedagognorm trådte i kraft 1.8.18 har vi totalt 10 pedagoger på huset fordelt på avdelingene, 14 assistenter og en lærling.

Personaloversikt vil bli delt ut i august ved oppstart av barnehageåret.


Knerten Sokrates Ovnsrøret
0-3 år 1-3år 3-5 år
12 plasser 12 plasser 20 plasser
Aurora Kanutten Lillebror
3-5 år 3-5 år 1-3 år
18 plasser 20 plasser 12 plasser