Tiriltoppen barnehage

Barnehageåret 2018/2019 har vi 6 avdelinger i barnehagen vår.  Fra 1. august 2014 utvidet vi med 12 plasser, og fikk da tilsammen 94 barn hos oss.  Avdelingene ser slik ut:

Kanutten:
Kanutten er en utvidet avdeling med 20 barn og her jobber:  Anne-Lena (pedagogisk leder) og Elin(pedagog)                                                                                                                      

Anett (assistent) og Synne (lærling)  Avdelingen har en uteprofil og har tre faste turdager i uka.

Aurora:
På Aurora er det 18 barn og her jobber Kristin som er pedagogisk leder. Torill og Therese jobber som assistenter.  Aurora har ekstraressurs 20% en dag i uken.                                                                                                                             

Ovnsrøret:
Her er det 20 barn. Marita er pedagogisk leder, og Elisabeth, Anne og Line jobber som assistenter.                                                                                                                                                               

Sokrates:
Sokrates er en småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år. De som jobber her heter Bett (Elisabeth) som er pedagogisk leder, Nikoline er pedagog, samt Gunnar (fagarbeider) og Nigar (assistent). 

Lillebror: 
På denne småbarnsavdelingen (1-3 år) er det 12 barn og her jobber Anne Beth (pedagogisk leder), Kristin, Christine og Chanine (assistenter).

Knerten:
Her er det 12 småbarn (1-3 år). Merete (pedagogisk leder) og Jannike (Pedagog). Sandra og Lana jobber som assistenter.