Tiriltoppen barnehage

Tiriltoppen: Følg oss på Facebook for ferske nyheter:)

FRISTEN FOR Å SØKE BARNEHAGEPLASS ER 1.MARS 2019. VI VIL HA EN BESØKSDAG FOR POTENSIELLE SØKERE ONSDAG 13.FEBRUAR KL. 9.30-11.00. VELKOMMEN:)

Færder kommune har som mål at barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud.

For at du som innbygger lettere skal få nyte godt av alt det spennende som skjer for barn, ungdom og familier i kommunen vår, har vi laget brosjyren som et hjelpemiddel for at du skal blir bedre kjent med de kommunale tilbudene, og for at det skal bli enklere å bli klar over og komme i kontakt med våre lokale lag og foreninger.

 

https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/ny-brosjyre-for-kultur-idrett-friluftsliv-og-frivillighet-2019.25443.aspx